บริการรับผลิต ชาชงพร้อมดื่ม ชาสมุนไพร

  • บริการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทชาชงพร้อมดื่ม ชาสมุนไพร
  • ลูกค้าสามารถผลิตได้ปริมาณไม่มาก ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-286-4122