ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเม็ด

  • บริการรับผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทเม็ด ได้หลากหลายขนาด
  • สามารถผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เช่น Vitamin C  Tablets , Collagen Tablets, นมอัดเม็ด
  • สามารถเคลือบเม็ดยาเป็นสีต่างๆได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • ลูกค้าสามารถผลิตได้ปริมาณไม่มาก ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-286-4122